Priraďovačka :)

Počas tejto hry deti priraďujú k sebe veci, ktoré navzájom súvisia, čiže klasika. Lenže vieme, že aj malý detail môže hru premeniť na atraktívnu. Napríklad tégliky…

Súhlasím, že hry na spoluprácu sú lepšie, ako hry na súťaživosť.. áno. Ale navodenie situácie dvoch družstiev,  ktoré medzi sebou súťažia, je pre deti obrovskou motiváciou, hlavne ak víťazné družstvo získa odmenu. Baví ich to. A v rámci skupiny musia aj spolupracovať, alebo aspoň fandiť svojim 🙂

Na matike sme sa rozcvičili takouto priraďovačkou:

Geometricky si triedu rozdelím na 2-3 skupiny (podľa počtu žiakov). Vpredu na stole majú umiestnené kôpky príkladov a každá skupina má svoju stoličku a 3 tégliky s číslami 50, 60, 70 (výsledok príkladov).

Príklady k tejto hre si  stiahneš TU>>>

Po odštartovaní prichádzajú žiaci po jednom z každej skupiny, priraďujú príklady a hádžu ich do správneho téglika, podľa výsledku. Čas sa zastaví, ak posledný zo skupiny dopočíta.

Skupiny si vzájomne skontrolujú výsledky. Za zle vypočítaný príklad, pridáme k času skupiny 5s.

VIDEONÁVOD je tu>>>

OBMENY !!! Opäť ide o univerzálnu hru.

Predmet a učivo si prispôsobíš. Ako? Napríklad takto:

SLOVENČINA-

  • Pre 2.roč- na téglikoch môžu byť napríklad y, ý, i, í, a v kôpkach slová, kde ich musia doplniť –i-. Také slová na vytlačenie nájdeš v hre Šachy s ypsilonom>>>
  • Pre 3.roč- na tégliky dám len obojaké spoluhlásky B,M,P,R.., a v kôpkach budú vybrané slová. Cieľom pre učiteľa je, aby tieto slová čítali, a tým si podvedome lepšie zapamätali ich pravopis.

MATEMATIKA-

  • Pre 3.roč- násobilka.. žiaci priraďujú výsledky príkladov k rozmedziam čísel na téglikoch. Pr. k 10-20, môžem dať: 2×8, 3×4, 5×3, 6×2.., k 20-30, dám 3×7, 6×4… atď. Ale ak by ste ešte stále mali problem s násobilkou, tak viac v článku Ako zvládnuť násobilku>>>

ANGLIČTINA-

  • Pre 2.-4. roč- na téglikoch sú určité okruhy (TOPIC) a žiaci priraďujú k nim slová, podľa významu. Tým, že slovo vidia, trénujú si aj jeho písomnú formu. Pr. k animals pridáme pig, horse, dog, cat…
  • Pre 5. roč- na téglikoch je TO BE, TO HAVE a žiaci priraďujú správnu vetu, podľa toho, aké sloveso je tam použité.. atď.
  • Pre 7. roč- na téglikoch môžu byť napríklad časy Present simple, Present continuous, Present perfect, a žiaci priraďujú vety, alebo len slovesá v správnom tvare…atď. Ale aj tak, TOP najlepšia moja hra pre starších žiakov, pri ktorej neprepínajú do slovenčiny, je Kvarteto anglicky>>>

Tak pa, a ži hravo! DOPRIRAĎOVANIA 🙂

web www.janavlcanova.sk>>

you tube jagana school>>

fb jagana school>>

in jaganaschool7>>

Jana Vlčanová
Učím, a tiež učím sa. Všestrannosť beriem ako dar. Túžim sa podeliť s tým, čo už viem. Píšem BLOG>> a som autorkou viacerých EBOOK-ov>>. Nájdeš ma aj na fb, pod názvom Jagana school
Komentáre