7x HRA so sedmovými kartami!

Mastiť karty bola kedysi tá najbežnejšia vec! Dnes brhlíme mobily. Škoda, lebo s kartami je aspoň aké také medziľudské vyžitie! „Keď ja už som všetky hry zabudla..“ povzdychneš si. Tak poďme na to! Oprášme aspoň najpoužívanejšie hry nášho detstva. Možno sa ti rozjasní, karty sa vrátia k vám na stôl a s nimi aj spoločná zábava!

1. FARAÓN (min 2 hráči, ale čím viac- tým lepšie)

Rozdávame každému po 5 kariet. Zvyšná kopa je v strede rubom. Prvú kartu vylož z kopy lícom hore.

Ide 1.hráč. Na kartu v strede kladie zo svojich. Vždy buď tú istú farbu, alebo to isté číslo. Vyložiť môže aj viac kariet naraz, ak sa jedná o „sériu“ (pr. dve osmy, traja králi..) Ak hráč nemá čo hodiť, berie si jednu kartu z kopy.

Ide 2.hráč. Tiež vyhadzuje vhodné karty, alebo si berie z kopy.. Ťahy sa opakujú. Kopa sa „obracia“. Vyhráva ten, kto sa prvý zbaví všetkých kariet na ruke.

Špeciálne karty:

Horník– ide na všetko a mení farbu na akú povieš

Eso–  nasledujúci hráč stojí v ťahu, ak je ich viac, toľko je aj „státí“

Sedma– nasledujúci hráč si berie z kopy 3 karty

Červená sedma– ide na všetko, a tým vracia do hry

Zelený dolník faraón– odráža sedmičky (nemusíš si brať karty)

 

2. ČERVEŇ BERIE! (min 2 hráči, ale čím viac- tým lepšie)

Rozdávame všetky karty, ale nikto sa rozdávaných kariet pred sebou nedotýka. Keď sa dorozdáva, má každý pred sebou svoju kopu kariet, rubom navrch. Kopu si nik nesmie pozrieť, len si ju chytí do rúk.

Ide 1.hráč. Vyťahuje karty z kopy na ruke, po jednej zvrchu. Kladie lícom na stred. Ak padne v strede červeň, ide ďalší hráč.

Ide 2.hráč. Berie si celú kopu zo stredu, otočí ju rubom a uloží si ju naspodok kopy, ktorú drží v ruke. Zvrchu vyťahuje kartu po karte a kladie lícom do stredu. Ak padne v strede červeň, ide ďalší hráč.

Vyhráva ten, kto sa zbaví všetkých kariet na ruke.

 

3. MISA (min 2 hráči, ale čím viac- tým lepšie)

Jednu kartu položíme na stred lícom hore a všetky ostatné rozprestrieme okolo ako misu, rubom nahor.

Ide 1.hráč, berie si kartu z misy. Ak má rovnakú farbu, ako je v strede, hodí ju do stredu na kopu. Ak si vytiahol inú farbu, musí si ju zobrať. Ťahá si z misy dovtedy, kým nenatrafí na žiadanú farbu. Tú hodí, potom hodí jednu inú a pokračuje ďalší hráč.

Ak sa „minie“ misa, hráči si berú karty z kopy. Hra sa končí, ak je celá misa preč a víťazí ten hráč, ktorý už nemá v ruke žiadnu kartu.

 

4. SEDMA (2-4 hráči)

Rozdávame každému po 4 karty. Ostatné karty dáme na stred ako kopu, rubom nahor.

Cieľom hry je získať čo najviac „mastí“. „Masť“ má hodnotu 10. Masťou je každé eso a každá desiatka. Maximum je 80 bodov. Posledná sedma berie kopu (zabíja). Zabiť môžeme teda tou istou kartou, ktorá padla ako prvá, alebo sedmou.

Hra je o taktike. Vyšší level je „sedma z kríža“ , v ktorej si dvojice hráčov nahrávajú..

Na konci každého kola sa doberajú karty z kopy tak, aby mal každý hráč na ruke 4 karty. Až potom začne nové kolo. Hra končí, ak sa minú karty. Zobratá kopa sa volá štich. Na konci hry si každý spočíta masti vo svojich štichoch. Ak niekto nemá  ani jeden štich, je „holý“:)

 

5. KENT (2 dvojice, max.3 dvojice)

Hráči hrajú vo dvojiciach, ďalšia dvojica sú súperi.

Rozdávame 4 karty každému hráčovi. Zvyšok kariet je v kope rubom. Do stredu rozdávajúci vyloží tesne pred začiatkom kola z kopy 4 karty lícom hore.

Začne spoločná spontánna výmena kariet tak, že každý si môže zobrať zo stredu, čo mu vyhovuje (aby mal KENT). Kent je štvorica rovnakých kariet inej farby (pr.4 deviatky, 4 esá..atď.)

Zvyšné karty vyhadzujeme a na ruke držíme vždy len 4 karty. Ak už výmena ustane, vyložia sa nové 4 karty z kopy a výmena pokračuje. V momente, keď jeden z hráčov už má na ruke KENT, musí dať dohodnuté ZNAMENIE svojmu parťákovi z dvojice. Až vtedy, keď jeho parťák vykríkne: „Kent!“, má dvojica bod.

Vyhráva dvojica s najväčším počtom bodov.

Pozor: ak v priebehu hry súper spozoruje nejaké znamenie a tuší, že už budete mať asi kent a ešte skôr ako ty povieš „kent“, on povie: „Stop!“, má bod.

Reálne v hre môžu nastať tieto situácie: KENT, STOP, DVOJKENT, STOPKENT, DVOJSTOP:)

V hre sú dovolené „fingované“ znamenia. Znamenia môžu byť zvukové, vizuálne, pohybové, kombinované. Dvojica môže mať viac znamení.

 

6. SMOLIARI, UTEKAJTE! (4 hráči)

Rozdáme všetky karty. Každý má 8 na ruke. Ide 1.hráč. Jednu nepotrebnú kartu posiela rubom otočenú (po stole) hráčovi v smere hodinových ručičiek. Ten si kartu vezme, pozrie či sa mu hodí a opäť posiela jednu kartu ďalšiemu hráčovi.

Cieľom hráča, je zbierať na ruke rovnakú farbu. Na začiatku hry sa každý rozhodne, čo bude zbierať, podľa rozdaných kariet.. (pr. ak mám 5 červeňov, chýbajú mi ešte 3 do zbierky) Tajne zbierame i posielame, aby hra bola napínavá a nik nevedel, čo kto zbiera.

Ak sa niekomu podarí mať na ruke 8 kariet rovnakej farby, rýchlo ich hodí všetky do stredu a skríkne: „Smoliari, utekajte!“ V tom momente VŠETCI musia hodiť tiež čo najrýchlejšie svoje karty na stôl. Ten, kto zareaguje ako posledný, je korunovaný smoliar:) A rozdáva ďalšiu hru.

 

7. PLEVA (4 hráči)

V hre sú 4 hodnosti od najchudobnejšieho, po najbohatšieho: pleva, miešač, kráľ, cisár. Na začiatku hry si hodnosti losujeme tak, že si každý ťahá jednu kartu a podľa jej výšky sa určí hodnosť hráča. Potom sa už hodnosti dávajú podľa zásluh, získaného majetku počas hry (počet kôp= vyhraných bitiek).

Každý chce byť cisár, ale hra je hra. Miešač rozdáva karty. Poriadne zamiešané. Prvé 4 karty dáva cisárovi. Ten na ich základe určí TROMF (čiže farbu, ktorá v danom kole bude všetko brať).

Ďalšie 4 karty idú kráľovi. Ten si ich môže nechať, alebo ich hodí pleve, ak sa mu nepáčia. Ďalšie 4 si však musí zobrať. Potom si dá miešač 4 karty a nakoniec dá 4 karty pleve. Následne sa rozdá opäť v tom istom poradí znovu po 4 karty každému, až majú všetci 8.

Ak sa miešač pri rozdávaní pomýli, padá na plevu a pleva postupuje na miešača:) Po rozdaní kariet sa začína BITKA hodností. Bitku vždy začína cisár. Ten vyloží kartu ako prvý, po ňom vyloží vedľa nej kráľ, potom miešač a nakoniec pleva. Musí sa hádzať tromf, ak máš.

Kopu (všetky 4 vyložené karty v strede) berie TROMF. Ak je v danej bitke viac tromfov, tak NAJVYŠSÍ z nich berie kopu. Ak sa minú tromfy, kopu berie vždy najvyššia karta z farby, ktorú dal v danom ťahu cisár. Bitiek v jednej hre je teda 8.

Ak sa minú karty, hra končí. Všetci si spočítajú kopy. Následne sa na základe toho určujú hodnosti. A začína sa ďalšia hra s novými hodnosťami. Miešač rozdáva…

Že ešte poznáte ďalšie hry so sedmovými kartami? Oko, Zasran, Ďuro:) Tak určite ich je viac…

Ja som si spomenula na týchto sedem. V dohľadnej dobe natočím aj inštruktážne videjko.

Dokartovania na dovolenke:)

Jagana

web www.janavlcanova.sk>>

you tube jagana school>>

fb jagana school>>

in jaganaschool7>>

Jana Vlčanová
Učím, a tiež učím sa. Všestrannosť beriem ako dar. Túžim sa podeliť s tým, čo už viem. Píšem BLOG>> a som autorkou viacerých EBOOK-ov>>. Nájdeš ma aj na fb, pod názvom Jagana school
Komentáre