Ako zvládnuť NÁSOBILKU ?

Zvládnuť perfektne násobilku je dôležitým cieľom vyučovania matematiky na prvom stupni. Perfektne znamená, že ak zaznie napríklad „7×6“, v hlave mi zasvieti „= 42“. Nie po minúte, nie po 5-10 sekundách, ale HNEĎ. A vieme, že to potom nie je len tento príklad, ale k nemu ďalšie príklady do rodinky, čiže „6×7“, „42:6“ a „42:7“.

Pri násobilke 2-mi a 3-mi, ide všetko so žiakmi, ako po masle. Problémy s pamäťou, začínajú už pri násobení 4-mi, stupňujú sa pri 6-timi,7-mimi… atď. „Naspamäť? To je veľa!“ deti protestujú. Ale necúvnime! Vieme, že pri násobení a delení troj- a viac- ciferných čísel, by sme sa potom nepohli..

Je pravdou, že v škole sa neustále na matike počíta a počíta, takže veľa si dieťa zapamätá aj tak. No stále som mala pocit, že nerobím dosť preto, aby sa nemuseli doma s deťmi drviť násobilku aj rodičia.

Ako študentka som kedysi sedela na náčuvoch u jednej učiteľky, voláme ich „stará škola“… U nej som videla túto fintu, a hneď mi cinklo v hlave, že ju musím vyskúšať aj ja. Overené tromi generáciami. Funguje! Výborne napomáha pamäti, priskočiť včas a správne. Čo to je? Toto:

Učíme sa napríklad násobilku 6-timi. Každý žiak má pred sebou čistú lavicu. Na ňu si porozkladá 10 kartičiek. Najlepšie, ak ich má v dolnej časti lavice, v jednom rade, aby sa s nimi dobre manipulovalo. Na každej kartičke je jedno číslo, násobok čísla šesť, takže žiak má pred sebou čísla: 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60.

Keď učiteľ zadá príklad“4x6“, žiačik si pekne odpočíta na lavici štvrtú kartičku v poradí, to je „24“. Výsledok zodvihne ukázať učiteľovi. Učiteľ má pred sebou zdvihnuté kartičky u všetkých detí a môže ich ľahko skontrolovať.

Zadá ďalší príklad „9x6“, a žiak dvíha deviatu kartičku v poradí, čiže vidí tam „54“. Po viacerých opakovaniach, môžeme následne vymeniť činitele na „6x9“, pričom poviem žiakom, že vždy si všímajú to druhé číslo, ktoré stojí vedľa šestky a podľa neho odčítavajú kartičky.

Trénujeme takto veľa opakovaní, na viacerých hodinách.

Týmto spôsobom zafixujeme u žiakov konkrétne číslo násobku v spojitosti s poradím kartičiek. Ak sa potom žiaka pýtam neskôr, aj bez rozloženia kartičiek, vizuálne v hlave si vie „vybaviť“ správne číslo. Ideálne je mať kartičky s násobkami pri každej násobilke-  inej farby.

Pri kartičkovom spôsobe, môžeme trénovať aj delenie. Učiteľ dáva takéto otázky: „Ak vydelíme číslo šiestimi, dostaneme číslo 4. Aké číslo sme delili?“ Teraz si žiak má vyhľadať štvrtú kartičku, na ktorej je číslo „24“. Zdvihne ho.

No a do rodinky príkladov mi chýba ešte precvičiť „24: 4=6“. Tam učiteľ dáva túto otázku: „Ak vydelíme číslo štyrmi, dostanem 6. Aké číslo sme delili?“ Žiak hľadá opäť štvrtú kartičku a vidí tam číslo 24.

Skladanie kartičiek z lavice tiež môžeme využiť na memorovanie násobkov. Nahlas, naraz, celá trieda hovorí, ktorú kartičku pridáva do kôpky na ruke: „6, 12, 18, 24…“ Alebo skladáme kartičky opačne, odzadu: „60, 54, 48, 42…“

Tak! A nehovor mi, či už si učiteľ, alebo rodič, že tú násobilku do hlavičiek nedostaneme! A ešte s akou noblesou 🙂

Na záver prikladám KARTIČKY všetkých násobkov TU>>>

Stačí vytlačiť  na hrubší papier a rozstrihať. Ak je papier tenší, pomôže prelepenie širokou priesvitnou páskou. Kartičky sú potom trvácnejšie. Donásobilkovania priatelia! 🙂

Ďalšie tipy pre školákov a ich učiteľov sú tu:

web www.janavlcanova.sk– jaganky zadarmo
fb jagana school– pridaj sa, lajkuj, zdieľaj
you tube jagana school– prihlás sa na odber

ĎAKUJEM!

 

Jana Vlčanová
Učím, a tiež učím sa. Všestrannosť beriem ako dar. Túžim sa podeliť s tým, čo už viem. Píšem BLOG>> a som autorkou viacerých EBOOK-ov>>. Nájdeš ma aj na fb, pod názvom Jagana school
Komentáre