Domýšľačka :)

je hra, ktorá ťa neomrzí, lebo je zábavná, humorná a vzrušujúca. A navyše- učíme sa!

Ako na to? Triedu si rozdelíš na dve skupiny. Oproti každej skupine posadíš jedného jej zástupu. Zástupcovia sedia čelom k svojim skupinám, ale k učiteľovi chrbtom. Takže nevidia slovo, čo učiteľ napíše na tabuľu (alebo vytlačené ukáže ).

 Úlohou zástupcu je zistiť , AKÉ SLOVO učiteľ napísal!

Hra sa začína. Učiteľ napíše slovo.

Po zaznení signálu všetci členovia skupín napomáhajú nápovedami– slovami, písaním, alebo pantomímou- svojmu zástupcovi vpredu, aby si DOMYSLEL, čo učiteľ na tabuľke napísal. Nesmú samozrejme použiť to isté slovo! Môžu používať len slová, ktoré súvisia nejakým spôsobom z daným slovom.

Ak zástupca tuší o aký nápis presne ide, čo najrýchlejšie ho vykríkne. Ktorý zástupca z tých dvoch uhádne skôr daný nápis, získava víťazstvo a bod pre celú skupinu.

Počas hry treba zástupcov vpredu obmieňať, aby sa v roli zástupcu vystriedali všetci členovia skupiny.

OBSAH DOMÝŠĽAČKY učiteľ môže meniť, podľa toho, aké učivo potrebuje precvičiť. Napríklad:

  • Slovenčina– téma SLOVNÉ DRUHY: učiteľ napíše- PODSTATNÉ MENÁ, žiaci napovedajú svojmu zástupcovi- mama, brat, lev, hrniec.. Ten vykríkne „ Podstatné mená“ Učiteľ napíše- SLOVESÁ, žiaci napovedajú- učiť, písať, čítať, počítať, cvičiť… Učiteľ napíše PRÍDAVNÉ MENÁ, žiaci napovedajú- pekný, čistý, tučný.. atď.
  • Prvouka– téma MLÁĎATÁ: učiteľ napíše- MAČIATKO, žiaci kričia- mačka, kocúr, zástupca si domyslí tretieho z rodinky „mačiatko“… Učiteľ napíše – JAHŇA, žiaci napovedajú- baran, ovca, zástupca už vie, že má kričať „jahňa“.. atď.
  • Matematika– POČTY do 100: učiteľ napíše 75, žiaci kričia- 70+5, 80-5.. Zástupca povie „75“čím skôr
  • Angličtina- SLOVÍČKA, čo patria významovo do jednej skupiny (the same TOPIC)

učiteľ- NUMBERS, žiaci- one, two, three, four, five, six

učiteľ- COLOURS, žiaci- black, red, blue, yellow..

učiteľ- JOBS, žiaci- nurse, doctor, policeman, fireman..

učiteľ- SPORT, žiaci- football, swimming, tenis.. atď.

DRUHY DOMÝŠĽAČKY prispôsobíme podľa veku a situácie. Tu sú:

  • Hlučná– členovia skupiny vykrikujú nápovede jeden cez druhého, na zástupcu vpredu
  • Písomná– členovia skupiny píšu nápovede na papier a následne ukazujú zástupcovi vpredu. Nemajú povolené hovoriť. Je ticho.
  • Kreslená– majú kresliť nápovede, nehovoria
  • Pantomíma– členovia skupiny nápovede hrajú vlastným telom, alebo ako skupina dramatizujú spolu. Nemajú povolené hovoriť, alebo písať.
  • Kombinovaná– povolené je všetko. Každý člen môže použiť jemu blízku formu nápovedy

VIDEO v 2.roč na slovenčine, téma HLÁSKY a ich rozdelenie, KLIKNI SEM>>>

PODKLAD konkrétne k tejto téme a hodine stiahneš tu>>>

Do domýšľania!

web www.janavlcanova.sk>>

you tube jagana school>>

fb jagana school>>

in jaganaschool7>>

 

 

Jana Vlčanová
Učím, a tiež učím sa. Všestrannosť beriem ako dar. Túžim sa podeliť s tým, čo už viem. Píšem BLOG>> a som autorkou viacerých EBOOK-ov>>. Nájdeš ma aj na fb, pod názvom Jagana school
Komentáre