Tiket :)

Tiket je hra, ktorá urobí zo stretnutia väčšieho počtu ľudí, zabávajúcu sa partiu. Vhodná aj ako samostatný večerný program do školy v prírode alebo lyžiarsky výcvik. Poďme na to!

Na začiatku treba pripraviť TIKET. Ide o kartičku do ruky, pre každého človeka v miestnosti. Okrem tiketu dostane každý aj pero alebo ceruzu.

Na tikete musia byť presne vyznačené DISCIPLÍNY, ktoré budú predmetom stávok. Ďalej tam majú byť políčka na tipovanie. Úplne najjednoduchšie je, ak máme dve možnosti na tipovanie: A, B. Viď obrázok:

Začína sa večer, DISCIPLÍNY sú pripravené, tikety sú rozdané. Prichádza vedúci hry (nazvem ho učiteľ) a VYPĹŇAME TIKETY. Každý človek v miestnosti vypĺňa svoj tiket, sám za seba. Učiteľ riadok po riadku predstavuje disciplíny a HRÁČOV, ktorí budú v daných disciplínach účinkovať. Týchto hráčov získavame priamo z obecenstva. Predpokladáme, že hráči budú ochotní spolupracovať, a tým tvoriť program.

Čiže učiteľ presne povie, KTO a ČO bude robiť, AKO bude súťaž medzi A a B hráčom prebiehať. Ideálne je, aby učiteľ vybral do jednotlivých disciplín ROVNOCENNÝCH HRÁČOV (fyzicky alebo intelektuálne, podľa tipu disciplíny). Je dobré písať mená hráčov zároveň na tabuľu, nech má každý v miestnosti VOPRED prehľad o disciplínach a ich obsadení hráčmi. Viď foto:

Po predstavení prvej disciplíny, každý v miestnosti TIPUJE NA SVOJ TIKET. To znamená, že krúžkuje tip A, alebo B. Rozhoduje sa podľa vlastnej úvahy. Väčšinou sa členovia partie poznajú, a teda tipovanie je o to zábavnejšie. Následne predstavujeme druhú, tretiu…desiatu disciplínu. Všetci tipujú až do vyplnenia TIKETU.

Tikety sa po tipovaní zozbierajú. ZAČÍNA SA HRA, prebiehajú jednotlivé disciplíny. Každý pritom samozrejme fandí svojmu TIPU. Tým je aj divák z obecenstva priamo vtiahnutý do hry. Atmosféra v miestnosti „by sa dala krájať.“ Po prebehnutí disciplíny sa na tabuli vždy zakrúžkuje víťaz, či už je to A alebo B.

Na konci večera sa VŠETKY, predtým zozbierané TIKETY kontrolujú. HODNOTÍ SA, KOĽKO SPRÁVNYCH TIPOV mal ten a ten človek obecenstva. Najlepší „tipovači“ sú odmenení vecnými cenami.

Dotiketovania 🙂

web www.janavlcanova.sk>>

you tube jagana school>>

fb jagana school>>

in jaganaschool7>>

Jana Vlčanová
Učím, a tiež učím sa. Všestrannosť beriem ako dar. Túžim sa podeliť s tým, čo už viem. Píšem BLOG>> a som autorkou viacerých EBOOK-ov>>. Nájdeš ma aj na fb, pod názvom Jagana school
Komentáre