Stoličková :)

Dnes sme hrali toto: žiakov v triede rozdelíš na dva rovnaké rady. Tie rady stoja v dvoch uličkách, medzi lavicami. Vpredu máme na tabuli napísaný určitý obsah učiva, ktorý dávame do pozornosti. Pod tabuľou sú stoličky. Najlepšie, ak sú len dve, ale podľa potreby môže byť aj viac…

Tu sú námety, ako využiť hru na rôzne predmety:

ANGLIČTINA

Opakujeme si SLOVÍČKA z danej lekcie. Učiteľ povie napríklad slovenské „chlapec“ a prví dvaja z každého radu hľadajú na tabuli anglické „boy“. Víťazom je ten žiak, ktorý si skôr sadne na správnu stoličku ( je nad ňou dané anglické slovo napísané).

Žiak, ktorý súboj vyhral, si sadá na svoje miesto v lavici. Druhý z dvojice, sa zaradí naspäť dozadu, do svojho radu.  IDÚ ĎALŠÍ DVAJA z radu. Vyhráva rad žiakov, ktorý sa skôr minie.

Cieľom hry je dostať do hláv detí význam, aj písomnú podobu anglického slovíčka. Hravo!

 

MATEMATIKA

Počty v obore, aký preberáme. Na tabuľu napíšeme príklady a učiteľ hovorí výsledky. Prví dvaja z každého radu si sadajú na správnu stoličku, nad ktorou je príklad, ktorý sa rovná zadanému výsledku. (Alebo dá sa aj opačne, na tabuli sú výsledky a učiteľ hovorí príklady.)

Žiak, ktorý súboj vyhral, si sadá na svoje miesto v lavici. Druhý z dvojice, sa zaradí naspäť dozadu, do svojho radu.  IDÚ ĎALŠÍ DVAJA z radu. Vyhráva rad žiakov, ktorý sa skôr minie.

Cieľom hry je precvičiť, zrýchliť  a zautomatizovať počty. Hravo!

 

SLOVENČINA

Na tabuľu napíšeme v dostatočnej vzdialenosti len  y, ý, i, í. (alebo ia, ie, iu, ô)… atď. Učiteľ hovorí slová, v ktorých sa dané hlásky nachádzajú. Žiaci si opäť sadajú na správnu stoličku. Hra pokračuje, ako je vyššie uvedené..

Cieľom hry je previčiť určitý gramatický jav. Hravo!

 

LITERATÚRA

Teraz mi napadla verzia, že by ku každej stoličke bola pridelená ROZPRÁVKA. Učiteľ by čítal úryvok z rozprávok a žiaci by reagovali. Podľa obsahu čítaného úryvku, by si sadali na správnu stoličku.

Starší žiaci môžu namiesto rozprávok priradiť každej stoličke iného SPISOVATEĽA, poprípade nad stoličku pripevniť jeho portrét. Učiteľ by čítal z diel autora, alebo hovoril čosi z ich životopisu… atď.

 

POZOR!!!

Čo treba pri tejto hre spomenúť, je bezpečnosť. Čím je stoličiek viac, a tiež vzdialenosti medzi stoličkami a žiakmi sú väčšie, tým je hra nebezpečnejšia.

Hlavne pri malých žiakoch. Lebo „žiaci-draci“ sa vždy prejavia, že? Učiteľ by mal zvážiť podľa situácie podiel prínosu a rizika v hre.

TIP: Vypustením stoličiek, sa riziko vylúči úplne. Vtedy prví dvaja žiaci VYKRÍKNU, alebo UKÁŽU pažou na správnu stranu tabule… Len to už nebude „stoličková“ 🙂 , ach jaj!

web www.janavlcanova.sk>> 

you tube jagana school>>

fb jagana school>>

in jaganaschool7>>

 

Jana Vlčanová
Učím, a tiež učím sa. Všestrannosť beriem ako dar. Túžim sa podeliť s tým, čo už viem. Píšem BLOG>> a som autorkou viacerých EBOOK-ov>>. Nájdeš ma aj na fb, pod názvom Jagana school
Komentáre