Skákačka :)

Keď je vonku krásne a máte za sebou štyri hodiny riadnej „makačky“, tak nie je nič lepšie, ako vyjsť piatu hodinu von. Nie každý je na futbal… Čo teda? Ako zaujať ďalšie deti? Na chodníku bola nakreslená „škôlka“ na skákanie, a ja som si spomenula na hru nášho detstva. Pomenovali sme ju Skákačka.

VIDEO je tu>>>

Hrá sa takto:

Na zem nakreslíme veľký obdĺžnik, ktorý bude rozdelený na 8 častí. Do každej časti vpíšem napríklad písmená: D, CH, Zv, F, M, V, O, Ze. Každé z písmen znamená úlohu. Pr. D= dievčenské mená, CH= chlapčenské mená, ZV= zvieratá…atď.

Hráč-1 začína hodom kameňa. Hádže sa postupne na všetky políčka zľava dole až po políčko vpravo dole. Každý hod je pokus. Ak hráč-1 hodí D, môže skákať (alebo kráčať) a pritom hovorí na každom políčku iné dievčenské meno, v ďalšom kole hádže už CH

Ak nehodí D, ide ďalší a hráč-1 v hre pokračuje, až príde znovu na rad… Vyhráva ten, kto prejde všetkými kolami (8) prvý. Hod na čiaru sa ráta. Pozor! Hráči nesmú v jednom kole, napríklad D, použiť to isté slovo, napríklad dievčenské meno… inak ide ďalší.

Hra naberá na obtiažnosti, ak hráč nesmie zotrvať na jednom políčku dlhšie ako 5-sekúnd (kontrolór vytŕča prsty na dlani jednej ruky na výstrahu, ak sa hráč dlhšie zdrží:)

OBMENY:

  • 3. ROČ-NÁSOBILKA- tréning

Na políčka napíšeme: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 a žiaci pri skákaní na políčka musia hovoriť len násobky daného čísla… Teda ak hodia 4, hovoria pri prechádzaní políčkami: 4, 8, 24, 32, 40, 48, 56, 64, 72

  • 4. ROČ-SLOVNÉ DRUHY- tréning

Na políčka napíšeme: podstatné mená, prídavné mená, zámená, číslovky, slovesá, príslovky, spojky, citoslovcia a žiaci pri skákaní musia hovoriť len slová, ktoré k danej skupine patria.. Teda ak hodia prídavné mená, hovoria: milý, pekný, biely, slnečný, čistý, dobrý, zlý, hravý..

  • 2.-5. ROČ-ANGLIČTINA- tréning

Na políčka napíšeme: numbers, colours, animals, sports, jobs, weather, clothes, food a žiaci pri skákaní musia hovoriť len slová z danej oblasti.. Pr. jobs, hovoria: doctor, policeman, nurse, teacher, hairdresser, vet, cook, seller

Môže byť? Daj like… Dozdivenia:) Jana

web www.janavlcanova.sk>> 

you tube jagana school>>

fb jagana school>>

in jaganaschool7>>

Jana Vlčanová
Učím, a tiež učím sa. Všestrannosť beriem ako dar. Túžim sa podeliť s tým, čo už viem. Píšem BLOG>> a som autorkou viacerých EBOOK-ov>>. Nájdeš ma aj na fb, pod názvom Jagana school
Komentáre