Na Gerlachu dobre, na Gerlachu zdravo :)

„Tu majú práveže najväčšie problémy mladí ľudia, plní energie! Tým, že sa do všetkého hrnú s prílišnou rýchlosťou a prepínajú svoju silu. Tento fakt nakoniec hrá proti nim a často vrchol na prvýkrát nezdolajú. Musia prísť druhýkrát a s pokorou, aby uspeli“, rozpráva horský vodca.

Práve mi odpovedal na otázku, či nie je štyridsiatnik na takýto výstup už prezretý 🙂 S ľahkosťou pavúčika preráža cestu predomnou, a ja ho slabo počujem, lebo v ušiach mi bije vlastné srdce. Dychčím a naťahujem sa po strmých skalách pred sebou…

Povedala som si, že na najvyšší kopec Slovenska vyleziem, tak tam vyleziem!

Pri lezení po skalách platia tieto pravidlá:

 1.  Drž si 3 oporné záchytné body pre svoje telo. Teda: buď za a)ruka-ruka-noha, alebo za b)noha-noha-ruka.
 2.  Pri istení lanom ide horský vodca, teda ten, kto ťa istí, za a)smerom hore ako prvý, za b)smerom dole ako posledný.
 3.  Všetci zapojení na istiacom lane sa navzájom sledujú a prispôsobujú svoju chôdzu ostatným. Prílišná rýchlosť a svojvôľa ohrozujú bezpečnosť ďalších pripútaných. Na zachytenie si vyberaj skaly, ktoré sú pevné. Lebo ak sa odvalia a padajú dole, môžu zabiť človeka pod tebou. Lano musí byť napnuté, aby splnilo svoju funkciu.

Ako som sa z toho poučila?

Ja si stále aplikujem veci hmotné a konkrétne do duševnej a abstraktnej roviny. Veľa sa tak naučím, denné zážitky sa tak stávajú pre mňa aj liekom na hlad duše. Aj teraz, toto lezenie… Keď si ho rozoberiem, pripomína akoby samotnú cestu životom, čo treba, aby sme naozaj ten vrchol šťastia v živote zdolali.

 1. Potrebujem 3 oporné body. U mňa sú to jednoznačne tieto: LÁska, VIera, NÁdej. Keby táto LAVÍNA skutočne zaplavila svet, zažívali by sme tu nebo.
 2. Potrebujem vodcu. U mňa je to Boh. A ľudia, ktorí Ho majú v sebe. Spoznáme ich podľa toho, že sú krásni, milovaní, milujúci a radostní. V ich spoločnosti chceš stále byť, lebo ti je fantasticky dobre.
 3. Potrebujem „parťákov“, spoločenstvo ľudí, s ktorými idem na vrchol. A tým potrebujem aj rešpektovať PRAVIDLÁ, aby sa nám spolu liezlo dobre a bezpečne. Napnuté lano znamená, že máme fungujúce vzťahy. Ak vzťahy ochabujú, pokúsme sa ich napnúť láskou a pozornosťou k človeku, ktorý práve kráča vedľa..

Tak poď, napínam lano. 🙂 Pauzičku si dáme až na vrchole!

20424187_1589029624501532_7723426263963684185_o1 Jana Vlčanová

 IN ENGLISH:

„Young people often have more troubles than old one because they always show their power and jump body feelings. This fact goes against them and they are not successful for the first time. They must come the second time with humility to climb at the top“ the mountain guider says. He answers my question: „Aren´t 40-years people old to climb?“

He climbs easy like spider and I can´t listen to him because I can hear my own heartbeat. 🙂 Gerlach is the highest peak in Slovakia and I did it!

There are rules in climbing on the rope:

 1. During climbing you have to keep 3 points to survive: (leg-leg-hand) or (hand-hand-leg).
 2. Going up is led by mountain guider who is the first. Going down is led by mountain guider who is the last.
 3. The rope has to be tightened to do its work correctly. Everybody is connected and must adapt tempo of climbing to others. When you climb, choose the stones that are strong stucked, otherwise you may kill someone below you by flying stones. Don´t by selfish! Every hesitation and stand-off may be very dangerous for other climbers.

 What do I learn from that?

I always change material things to mental levels. This way I learn and everything what happened to me can be medicine for my hungry soul. So rules in climbing I´ve changed:

 1. I need 3 points in my life which I must to practise to survive: love, faith, hope. They are necessary.
 2. I need leader. For me it is God and people who remind Him to me. We can recognize them. They are beautiful, kind and most of day very joyful. You wants to share time with them because you feel happy near them.
 3. I need people around me. It means I must follow the social rules. Don´t be alone and selfish! Keep the rope tightened. Tightened rope means that we have working relationships. If the rope weakens, it is time to make it by careful kindness.

Go on, I try to stretch the rope. 🙂 We will have a break at the top, dear!

 

Chceš dostávať moje najnovšie článočky?

Daj LIKE v hlavičke funpage www.facebook.com/jagana.school/

Ak chceš vedieť viac, tu je adresa webu www.janavlcanova.sk

ĎAKUJEM!

Jana Vlčanová
Učím, a tiež učím sa. Všestrannosť beriem ako dar. Túžim sa podeliť s tým, čo už viem. Píšem BLOG>> a som autorkou viacerých EBOOK-ov>>. Nájdeš ma aj na fb, pod názvom Jagana school
Komentáre