Menovačka :)

V čase, keď som mala stále veľa nových žiakov, vznikla táto hra. Tým, že som si nestíhala pamätať mená žiakov, a zároveň som potrebovala efektívne využívať učebný čas. Keď som chcela niekoho vyvolať, jednoducho som naňho ukázala prstom, a učilo sa…
Pamätám si, v jeden moment som stále menila strany (odkiaľ som vyvolávala žiakov).. prst naľavo, prst napravo..naľavo, napravo.. odpovede len tak lietali 🙂 . A vtedy mi napadlo: „Veď z tohto by mohla byť super HRA.“

Keďže sa v tejto hre VYMENUVÁVAJÚ slová, anglické slovíčka, vlastnosti, slovesá, pojmy, príklady… čokoľvek, čo na vyučovaní potrebujeme, nazvala som si ju MENOVAČKA. Poďme na to!
Rozdelíš si všetkých žiakov na väčšie skupiny. Ideálne je na dve, ale hra sa dá hrať aj na tri, dokonca na štyri skupiny… Dôležité je, aby sedeli usporiadane, aby si mala prehľad, kto už hovoril v danom kole, a kto nie. Tu sú návody na konkrétne hodiny a učivo:

SLOVENČINA, pr. 4.roč, Slovné druhy: učiteľ napíše na tabuľu „PODSTATNÉ MENÁ“. Ukáže prstom na prvého zo skupiny sediacej vľavo, ten musí rýchlo reagovať a povedať podstatné meno. Hneď na to učiteľ ukáže na prvého zo skupiny sediacej vpravo, ten hovorí iné podstatné meno.. Potom učiteľ ukáže na druhého z ľavej skupiny, na druhého z pravej skupiny… rýchlo vymenovávajú podstatné mená, až kým sa nevystriedajú všetci žiaci. (Ukazovák učiteľa lieta zo strany na stranu.)
Následne učiteľ napíše na tabuľu „PRÍDAVNÉ MENÁ“ a celý proces vymenovávania sa zopakuje.. „ZÁMENÁ“, „ČÍSLOVKY“, „SLOVESÁ“…

POZOR! Ak sa stane, že niektorý zo žiakov povie slovo, ktoré už bolo povedané, hra sa zastaví a bod majú súperi. (Teda všetci musia dávať pozor a byť v strehu. To chceme. Tým sa efektívne učíme.)

Ďalej: ak náhodou niektorému zo žiakov „vymenovávanie“ dlho trvá, učiteľ začne časovač: na prstoch jednej ruky (z päste) vytŕča prsty do 5… Ak sa nepodarí žiakovi povedať slovo do vystretia všetkých učiteľových prstov, bod majú súperi.

Na konci hry sa body spočítajú. Vyhráva skupina s najväčším počtom bodov. ( Všetci jej členovia dostanú plusky, alebo malé jednotky.)

ANGLIČTINA, slovíčka, okruhy: učiteľ píše „ANIMALS“, žiaci menujú: dog, cat, hen, cow, horse, pig, goat, chick.., učiteľ dáva „COLOURS“, žiaci: red, pink, blue, yellow, white.., učiteľ stanovuje „VERBS“, žiaci: go, sit, write, read, speak, run, fly, eat… atď.
MATEMATIKA, žiaci menujú: párne čísla, nepárne čísla, násobky 2-9, číslo po desiatkach od 10 do 1000, čísla s pridávaním vždy +3…atď.
Chémia– prvky istej chemickej skupiny, zlúčeniny s istým prvkom..
Geografia– štáty istého kontinentu, pojmy súvisiace s geografickou oblasťou, ktorú preberáme..
Fyzika– veličiny, vzorce, jednotky, vedci, pojmy viažuce sa k preberanej téme..
Biológia– pojmy daného prebraného učiva, časti tela živočíchov, rastliny istého druhu..
Dejepis– pojmy, ktoré súvisia s istým časovým obdobím, alebo historickou udalosťou, ktorú práve preberáme…

Videjko som nestíhala.. Ale viete si to predstaviť, nie?

Pozri aj ďalšie hry odo mňa tu nižšie, ak sa tebe i  tvojim žiakom vyučko zdá nezáživné a nudné.

Alebo daj lajk v hlavičke mojej funpage na FB, https://www.facebook.com/jagana.school/ a zostaneme v spojení.

Dozdivenia. Jana 🙂

Jana Vlčanová
Učím, a tiež učím sa. Všestrannosť beriem ako dar. Túžim sa podeliť s tým, čo už viem. Píšem BLOG>> a som autorkou viacerých EBOOK-ov>>. Nájdeš ma aj na fb, pod názvom Jagana school
Komentáre