Málotriedka

Deti z málotriedok bývajú EMOČNE VYZRETEJŠIE, sebavedomejšie, uvedomelé. Cítia viac svoje okolie, lebo majú priestor a čas „cítiť seba“ v známom prostredí. Koexistencia viacerých vekových kategórií spolu, napr. na výtvarnej výchove, hudobnej výchove, telesnej výchove, pracovnom vyučovaní, rozvíja emočnú stránku detí, podporuje empatiu.

VZŤAH – nie ego.

POMOC – nie súťaž.

Čo vlastne znamená MÁLOTRIEDKA? 

Málotriedka je škola, kde PRIESTOR a ČAS znamenajú obrovskú výhodu pre dieťa.

Málotriedka je SPOJENIE medzi deťmi rôzneho veku, ktoré je nápomocné.

Málotriedka je TICHO, ktoré dáva možnosť sa zamyslieť, tvoriť aj cez prestávku.

Málotriedka je SLOVO, ktoré má váhu.

Málotriedka je ČINNOSŤ, ktorú možno dokončiť.

Málotriedka sú PRETEKY, kde každý vyhráva.

Málotriedka je vidiecky DOMOV, ktorý si musíš zamilovať.

Málotriedka je RODINA, so všetkými prejavmi domova, ktoré k nemu patria.

Moje srdce už štvrtý rok bije pre málotriedku. Vďačne!

Píšem z vlastnej skúsenosti. V mojom blogu nenájdeš jediné slovko, ktoré by nebolo odžité.

Vieme, že školy sú dotované z normatívu. Pre každú školu je preto POČET ŽIAKOV životne dôležitý. Pre málotriednu školu je počet žiakov doslova kardinálny.

Teraz napíšem 5 vecí, ktoré sa stávajú RODIČOM. Linčujú každú školu. No málotriedku môžu aj zničiť. Hoci LIEKY na to existujú.

1. Stáva sa, že nedoceníme, čo máme. Prídeme na to, až keď danú vec stratíme…

Liek: VIDÍM, PODPORUJEM, CHVÁLIM DOBRÉ VECI!

2. Stáva sa, že naše predstavy majú ďaleko od reality…

Liek: ŽIJEM V PRAVDE!

3. Stáva sa, že občas niekto dá na zlú radu, či klebetu.

Liek: DÔLEŽITÁ JE MOJA SKÚSENOSŤ.

4. Stáva sa, že vrtochy detí rozhodujú, a nie rozum.

Liek: DIEŤA MOJE, POROZPRÁVAJME SA, ČO JE PRE TEBA SPRÁVNE?

5. Stáva sa, že občas uprednostníme vlastné pohodlie pred prospechom pre svoje dieťa.

Liek: TAM KDE SA OPLATÍ ÍSŤ, NIKDY NEVEDÚ SKRATKY.

Práve som v predchádzajúcich vetách zhrnula príčiny, ktoré vedú k tomu, že rodič vezme dieťa z dobre fungujúcej malotriednej školy a preradí ho do dobre fungujúcej plnoorganizovanej školy ešte pred tým, ako ukončí prvý stupeň.

Moja skúsenosť: DOBRE FUNGUJÚCA MÁLOTRIEDKA môže byť vhodnejšia PRE DIEŤA, AKO DOBRE FUNGUJÚCA PLNOORGANIZOVANÁ ŠKOLA.

Prečo?

Málo žiakov v triede umožňuje individuálny prístup.

Ak chce učiteľ učiť spojené ročníky, jednému zadá samostatnú úlohu, s druhým pracuje. To znamená, že žiaci sú od začiatku vedení k SAMOSTATNOSTI, tichému ČÍTANIU S POROZUMENÍM a majú to aj reálne nacvičené.

Učiteľ má pri malom počte žiakov reálne dosť času KOMUNIKOVAŤ s každým jedným žiakom. To znamená, že žiaci aj učiteľ sa VIAC PÝTAJÚ, viac ODPOVEDAJÚ, viac ROZPRÁVAJÚ, nakoľko za 45 minút na jedného žiaka logicky pripadne viac času v triede, ktorá má 11 žiakov (málotriedka), ako v triede, ktorá má 25-29 žiakov (bežná trieda v plnoorganizovanej škole).

Jana Vlčanová
Učím, a tiež učím sa. Všestrannosť beriem ako dar. Túžim sa podeliť s tým, čo už viem. Píšem BLOG>> a som autorkou viacerých EBOOK-ov>>. Nájdeš ma aj na fb, pod názvom Jagana school
Komentáre