Bingo!

Keby učitelia vedeli, aký POKLAD sa skrýva v tejto hre, z každej triedy by zaznievali výkriky : „Bingo! Bingo! Bingo!“

Pravdou je, že aj ja som na toto slovíčko spočiatku len mávla rukou.. „Jáaaj, poznám!“ Ale nehrala som sa to. Zdalo sa mi, že BINGO príliš narúša disciplínu, a efekt učenia je pritom slabý. Skrátka som si hru vyhodnotila ako málo DIDAKTICKÚ.

V skutočnosti, opak je pravdou. Prišla som na to až pri intenzívnom vyučovaní angličtiny. A vyvinula svoje zlepšováky tejto hry. Bingo funguje aj na iných predmetoch, na matematike alebo slovenčine.

VIDEO o aplikácii BINGA na prvom stupni- hodina slovenčiny v 2.ročníku, je TU>>>

Teraz sa budem venovať len angličtine. Bingom trénujeme: listening, reading, speaking, writing. Ja nové slovíčka nikdy neprepisujem. Radšej si zahráme BINGO. Dá viac. AKO NA TO? Takto:

Vždy, ak máme v akejkoľvek učebnici „nakope“ nové SLOVÍČKA alebo FRÁZY, môžeme na upevnenie a „napumpovanie daného obsahu do hlavy“, použiť BINGO.

Či už sú slovíčka vo forme obrázkovej (pri mladších žiakoch), alebo vo forme slovnej (pri starších žiakoch). Motiváciou pre žiaka je za Bingo „malá jednotka bez podpisu“. (5 takých= 1 veľká do žiackej)

  1. Najľahšia verzia BINGA: 

Pr. viď. obrázok IMG_20180208_221052

-ŠTVRTÁCI- slovíčka na tému- Animals, majú tam len obrázky zvierat.

Na začiatku hry poviem: „Zakrúžkuj si z daných obrázkov svojich 5 TIPOV.“ Prejdem sa po triede a skontrolujem, či tam naozaj každý žiak má 5 krúžkov. (Každý má iné tipy.)

Pokračujem: „Prečiarkneš všetky ZVIERATÁ, ČO SPOMENIEM. Ak budeš mať všetky SVOJE TIPY prečiarknuté, skríkneš BINGO!“

Následne hovorím veľmi pomaly: „Crocodile“ Žiaci zopakujú: „Crocodile“ a hľadajú obrázok daného zvieraťa vo svojom zošite.. Škrtajú ho. Ja: „Fish“ Žiaci: „Fish“ a škrtajú rybu..  „ dolphin, eagle, monkey…“ atď. Každý žiak si medzitým vyhľadáva obrázky daných zvierat a škrtá ich. POZOR! Nesmie zabudnúť ani jedno škrtnúť.

Čoskoro sa objaví žiak, čo má všetky svoje tipy škrtnuté a skríkol Bingo. POZOR! Bingo mu uznám, iba ak má VŠETKY SPOMENUTÉ zvieratá škrtnuté, nielen svoje tipy.

  1. Obtiažnejšia verzia BINGA:

Pr. viď obrázok20819611_125053941458736_4236411322073890218_o

– TRETIACI- slovíčka na tému- Nature, majú tam obrázky s nápismi: flowers, rock, pond, birds, animal, insects, mushrooms, trees, clouds.

Na začiatku hry poviem: „Zakrúžkuj si z daných obrázkov svojich 5 TIPOV.“ Prejdem sa po triede a skontrolujem, či tam naozaj každý žiak má 5 krúžkov- tipov.

Pokračujem: „Prečiarkuješ VŠETKO, čo spomeniem vo svojom PRÍBEHU. Ak budeš mať prečiarknuté všetky svoje tipy, skríkneš BINGO!“

Následne hovorím pomaly jednoduché anglické vety: „I can see the nature. There is a pond. (Všetci si škrtnú POND.) Near the pond I can see the trees. (Všetci by si mali škrtnúť TREES..atď.) Look, there is an animal. Wait! What´s this? They are beautiful! There are two birds! They are hungry, I think.  Why? They are looking  for the insects… atď.“

Ak povie nejaký žiak BINGO, idem k nemu a skontrolujem nielen či má Bingo, ale aj, či má všetky spomenuté slová prečiarknuté, nielen svoje tipy.

  1. Klasická verzia BINGA:

Prečo klasická? Lebo práve túto verziu využívam najčastejšie. Potrebujeme len nejaký ZOZNAM nových slovíčok ako PODKLAD k hre. Osobne využívam PROJECT PRACOVNÉ ZOŠITY a v nich vzadu je zoznam slovíčok. V tomto zozname si vysvietime 15-20 slovíčok a hráme len s nimi.

Pr. viď obrázok20785712_125055091458621_2465319239439068305_o

– ŠIESTACI- majú v pracovnom zošite tabuľku- 15 ANGLICKÝCH PRÍDAVNÝCH MIEN

Každý žiak si zakrúžkuje 5 svojich tipov. Následne učiteľ hovorí pomaly SLOVENSKY prídavné mená, žiaci si „odfajkujú“, ak nájdu k nim ANGLICKÚ alternatívu.

Ak má žiak odfajknuté všetky svoje tipy, skríkne Bingo. POZOR! Bingo mu neuznám, ak mu čo len jedno slovo, zo VŠETKÝCH, ktoré som spomenula, chýba. Iba tak žiaka donútime, aby v priebehu hry niekoľkokrát prešiel očami cez slovíčka, a tým si ich vlastne podvedome fixoval.

  1. Verzia BINGA na nácvik NEPRAVIDELNÝCH SLOVIES v angličtine:

Pr.- SIEDMACI- žiaci si napíšu do zošita pr. 5 slovies, všetky 3 tvary, čiže celkovo budú mať napríklad napísaných 15 slovies takto:

find found found
drink drank drunk
build built built
buy   √ bought   √ bought   √
eat ate   √ eaten   √

Po napísaní týchto slov do zošita, si každý žiak zakrúžkuje 5 svojich vlastných tipov (teda každý žiak bude mať zakrúžkované iné slová). Učiteľ prejde triedu a skontroluje,  či všetci majú presne 5 tipov zakrúžkovaných.

Potom učiteľ začne hovoriť slovesá pomaly, po slovensky: „kúpiť, kúpil, kúpené, jedol, zjedený….. “ a úlohou žiaka je nájsť si presne daný tvar slovesa, ktoré bolo povedané a odfajknúť ho. Pozor!!! MUSÍ odfajknúť KAŽDÉ slovo, ktoré učiteľ povedal, aj to, ktoré nemá zakrúžkované ako tip.

Ak má žiak odfajknuté všetky svoje tipy, skríkne rýchlo „BINGO!“ a učiteľ príde k nemu a skontroluje. Ak žiakovi chýba čo len jedno slovko, Bingo sa mu neuznáva.

Výhodou hry je, že žiak očami niekoľkokrát prejde cez písomný tvar daných slovies a tak ich vštepuje hravou formou nenútene do pamäti.

Videá sa natáčajú ťažko. Viem, že by vám pomohlo, keby som to natočila. Aj to raz urobím. Keď človek učí, nemá veľmi čas na také somariny :). Zatiaľ som sa snažila aspoň o opis hry „polopate“. Pomohlo? Angličtinári! Stále mám pocit, že nás je dáko málo… ste tu? Jana

web www.janavlcanova.sk
fb jagana school
you tube jagana school

Jana Vlčanová
Učím, a tiež učím sa. Všestrannosť beriem ako dar. Túžim sa podeliť s tým, čo už viem. Píšem BLOG>> a som autorkou viacerých EBOOK-ov>>. Nájdeš ma aj na fb, pod názvom Jagana school
Komentáre