Plagáty k prestávkam v triede:)

Dva jednoduché obrázkové plagáty A4 na vytlačenie

o tom, čo má žiak robiť cez prestávku. 

ABY BOL V TRIEDE PORIADOK!

Viac k tomu píšem v blogu TU>>>