Ako zvládnuť NÁSOBILKU ?

Zvládnuť perfektne násobilku je dôležitým cieľom vyučovania matematiky na prvom stupni. Perfektne znamená, že ak zaznie napríklad „7×6“, v hlave mi zasvieti „= 42“. Nie po minúte, nie po 5-10 sekundách, ale HNEĎ. A vieme, že to potom nie je len tento príklad, ale k nemu ďalšie príklady do rodinky, čiže „6×7“, „42:6“ a „42:7“.

Pri násobilke 2-mi a 3-mi, ide všetko so žiakmi, ako po masle. Problémy s pamäťou, začínajú už pri násobení 4-mi, stupňujú sa pri 6-timi,7-mimi… atď. „Naspamäť? To je veľa!“ deti protestujú. Ale necúvnime! Vieme, že pri násobení a delení troj- a viac- ciferných čísel, by sme sa potom nepohli..

Je pravdou, že v škole sa neustále na matike počíta a počíta, takže veľa si dieťa zapamätá aj tak. No stále som mala pocit, že nerobím dosť preto, aby sa nemuseli doma s deťmi drviť násobilku aj rodičia.

Ako študentka som kedysi sedela na náčuvoch u jednej učiteľky, voláme ich „stará škola“… U nej som videla túto fintu, a hneď mi cinklo v hlave, že ju musím vyskúšať aj ja. Overené tromi generáciami. Funguje! Výborne napomáha pamäti, priskočiť včas a správne. Čo to je? Toto:

Učíme sa napríklad násobilku 6-timi. Každý žiak má pred sebou čistú lavicu. Na ňu si porozkladá 10 kartičiek. Najlepšie, ak ich má v dolnej časti lavice, v jednom rade, aby sa s nimi dobre manipulovalo. Na každej kartičke je jedno číslo, násobok čísla šesť, takže žiak má pred sebou čísla: 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60.

Keď učiteľ zadá príklad“4x6“, žiačik si pekne odpočíta na lavici štvrtú kartičku v poradí, to je „24“. Výsledok zodvihne ukázať učiteľovi. Učiteľ má pred sebou zdvihnuté kartičky u všetkých detí a môže ich ľahko skontrolovať.

Zadá ďalší príklad „9x6“, a žiak dvíha deviatu kartičku v poradí, čiže vidí tam „54“. Po viacerých opakovaniach, môžeme následne vymeniť činitele na „6x9“, pričom poviem žiakom, že vždy si všímajú to druhé číslo, ktoré stojí vedľa šestky a podľa neho odčítavajú kartičky.

Trénujeme takto veľa opakovaní, na viacerých hodinách.

Týmto spôsobom zafixujeme u žiakov konkrétne číslo násobku v spojitosti s poradím kartičiek. Ak sa potom žiaka pýtam neskôr, aj bez rozloženia kartičiek, vizuálne v hlave si vie „vybaviť“ správne číslo. Ideálne je mať kartičky s násobkami pri každej násobilke-  inej farby.

Pri kartičkovom spôsobe, môžeme trénovať aj delenie. Učiteľ dáva takéto otázky: „Ak vydelíme číslo šiestimi, dostaneme číslo 4. Aké číslo sme delili?“ Teraz si žiak má vyhľadať štvrtú kartičku, na ktorej je číslo „24“. Zdvihne ho.

No a do rodinky príkladov mi chýba ešte precvičiť „24: 4=6“. Tam učiteľ dáva túto otázku: „Ak vydelíme číslo štyrmi, dostanem 6. Aké číslo sme delili?“ Žiak hľadá opäť štvrtú kartičku a vidí tam číslo 24.

Skladanie kartičiek z lavice tiež môžeme využiť na memorovanie násobkov. Nahlas, naraz, celá trieda hovorí, ktorú kartičku pridáva do kôpky na ruke: „6, 12, 18, 24…“ Alebo skladáme kartičky opačne, odzadu: „60, 54, 48, 42…“

Tak! A nehovor mi, či už si učiteľ, alebo rodič, že tú násobilku do hlavičiek nedostaneme! A ešte s akou noblesou 🙂

Na záver prikladám KARTIČKY všetkých násobkov TU>>>

Stačí vytlačiť  na hrubší papier a rozstrihať. Ak je papier tenší, pomôže prelepenie širokou priesvitnou páskou. Kartičky sú potom trvácnejšie. Donásobilkovania priatelia! 🙂

Ďalšie tipy pre školákov a ich učiteľov sú tu:

web www.janavlcanova.sk– jaganky zadarmo
fb jagana school– pridaj sa, lajkuj, zdieľaj
you tube jagana school– prihlás sa na odber

ĎAKUJEM!

 

Jana Vlčanová
Jedného dňa sa zriekla istoty zamestnania, lebo chcela BYŤ, namiesto MAŤ. Stále sa učí. Všestrannosť berie ako dar. Túži sa podeliť s tým, čo už vie. Píše svoj BLOG>> a je autorkou viacerých EBOOK-ov>>. Zakladá jazykovku Jagana school>> . Jej srdcovkou je spev>>. Spolu s Luvit>> žijú v spoločnosti dvoch tínejdž :-) Jej príbeh si prečítaj tu>>
Komentáre